Zakładowy plan kont na przykładzie Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim.

Celem niniejszej pracy będzie ukazanie istoty zakładowego planu kont, stanowiącego nadrzędną część systemu księgowego, który jest zarazem głównym źródłem dostarczania informacji o zdarzeniach gospodarczych zachodzących w obrębie danej jednostki biuro rachunkowe tomaszow lubelski. Analiza została przeprowadzona w oparciu o plan kont Banku Spółdzielczego, mającego swoją siedzibę w Tomaszowie Lubelskim. Szczególna uwaga została poświęcona mechanizmowi stosowanych rozwiązań analitycznych, mających na celu ułatwienie dokonywania zapisów księgowych oraz prowadzenia księgowości w badanej jednostce.(not given)

Rozwój gospodarczy Tomaszowa Lubelskiego w kontekście utworzenia Podstrefy Tomaszów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia czynników wpływających na sukces lub porażkę jakie odnosi specjalna strefa ekonomiczna oraz jaki wpływ na to mają działania władz lokalnych biuro rachunkowe tomaszow lubelski. Jak pokazuje przykład podstrefy Tomaszów Lubelski, bez odpowiednich działań samorządu lokalnego nie jest możliwe wykorzystaie szansy rozwojowej, jaka wiążę się z utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, dokonano analizy sytuacji demograficznej i społecznej oraz gospodarczej Tomaszowa Lubelskiego. Przedstawiono również cechy Podstrefy Tomaszów Lubelski Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a także perspektywy jej rozwoju w kontekście działań samorządu lokalnego.